11-03-2014 – Omniroma – Pertini, Tarzia: “Vergognosa strumentalizzazione di un dramma”

11-03-2014 – Omniroma – Pertini, Tarzia: “Vergognosa strumentalizzazione di un dramma”

Permanent link to this article: http://www.olimpiatarzia.it/rassegnastampa/11-03-2014-omniroma-pertini-tarzia-vergognosa-strumentalizzazione-di-un-dramma/

Lascia un commento