06/10/2014 – Omniroma – Sinodo. Tarzia (PER), Chiesa ricorda che figlio non è oggetto

06/10/2014 – Omniroma – Sinodo. Tarzia (PER), Chiesa ricorda che figlio non è oggetto

Permanent link to this article: http://www.olimpiatarzia.it/rassegnastampa/06102014-omniroma-sinodo-tarzia-per-chiesa-ricorda-che-figlio-non-e-oggetto/